بسم الله الرحمن الرحیم

دست روی قلبم می گذارم؛
در "اولین روز قشنگتــرین مــآهـ خــدآ

و باز با همـآن بغـض گلوگیــر هجـرانت ،
سلام می دهــمتـــ . . .
تــا بیـش از پیـش
حس کنــم لبخنــد حضـورت را
 ای آقـــای دلـــمـ ! 

"الســلام علیکـــ یا مــولای و سیــدی 
یـــآ صاحب العصــر و الزمــان
یـا بقیة الله الاعظــم
ادرکنی یا حجة الله فی ارضه
یا صاحب الزمان ادرکنی

سلامتی وجـود نـازنـیـن حضــرت صـاحب الامـر روحـی له الفــداء ،
و تعجیـل در ظـهورشان صلـواتی هدیــه کنیــد . . .


دلـنوشت از:
                   یـه منتـظــر

*اللهــم عجــل لولیـک الفــرج*