بسم رب المهدی(عج )

 

ـــــــلام پرمهرترین آغوش

ــــــلام تنهاترین معبود

ـــــلام آیه آیه لمس دردهایم

ــــلام واژه های التماسم

 

مهربانــم ! لحظاتم گذشت . . . نشد که بازگو کنم بغض-واژه هایم را در این دیار مجازی . . .

معبودا ! نبودم آنچه تو میخواستی. . . اما باز جز خودت که میتواند برسد به دادم ؟؟. . .

من . . .این همان مانده در بن بست دنیایت؛ خواهش و التماس و نیازم این است فقط؛ دستم را بگذار در دست خودت ؛ تنهایم مگذار خدایآآآ...

به حرمت این ثانیه های آخر ماه رحمتت....رحم کن بر بنده ی حقیرت...

خدایا...

اصلا بیخیال حرف های اضافه ام....

فقط خداجان

آدمم کن . . .همین...

 العفو

درد نوشتــــ :

کاش نسوزد دلت از نظاره اعمالم. . .

کاش نشکند بغض هر روزه ات بر بی حرمتی های من. . .

 

آقای دلـــَم...دعا بکن بر حـــالَم

 یا عشق ادرکنی

 

"بارالها بحق این لحظات ،سوختنهای دل هامان را از دیدن و صبر بر این همه جرم و جنایت قوم خدانشناس ، با نابودی شان تسکین بخش...