بسم رب الحسیــنـــ (ع)

صـــد شکر که سینه زن شـــدم پای غمتـــ

صـــد شکر مرا نشانده ای در حرمتـــ


صـــد شکر به اشکی که به دل بخشیدی

لایق نشدم "تـــو داده ای از کـــرمــتــــ

 

"سروده یکم محرم الحرام

"یه منتظـــر

 یا حسین(ع)