بسم الله...

آی آسماااان،دلم باران می خواهد..

رحمت نمی دهی بر دل تنگم؟؟

خسته ام از این هوای غبارآلود دنیا...

نفسم میگیرد...

 دلم باران می خواهد...

باران دلم کجایی نور دل؟

 دلم گرفته خدایا...

دلم باران میخواهد...

باران

دل نوشت:

کاش دلت دعا بکند دل تنگم را...

 

"یـــه منتــــظر